παγκρητια παιδιατρική logoπαγκρητια παιδιατρική text

Διεθνή Συνέδρια Παιδιατρικού Ενδιαφέροντος .

27/09/18 - 29/09/18

57th ESPE 2018, Athens, Greece

23/11/16 - 26/11/16

UENPS — 6th International Congress of Union of European Neonatal & Perinatal Societies, Valencia, Spain

26/09/16 - 28/09/16

International Conference on Pediatric Neurology, Valencia, Spain

22/09/16 - 24/09/16

ICCN — 6th International Conference on Clinical Neonatology, Turin, Italy

10/09/16 - 12/09/16

55th ESPE Meeting, Paris, France